NKR

Uppdragsgivare:

SKL

Nationella kvalitetsregister, NKR, är ett kvalitetssystem som innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso-, sjukvård och omsorg. Registret är ett verktyg som används för att utvärdera och förbättra kvaliteten på vården i Sverige.

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting tog vi fram en kanaloberoende identitet och mallar för trycksaker som kommunicerar både registren som helhet och de olika underregistren var för sig. Logotypen fungerar som en behållare av de olika registren och är konstruerad för föränderlighet för att kunna visas rörlig.

I symbolen representeras varje register av en färg. Symbolen är skapad för anpassning beroende på vilket register som avses i kommunikationen. Ytterligare vidareutveckling är möjlig för att exempelvis passa fler underkategorier eller för att på andra sätt anpassas till interaktionen.