SF Bio

Vi har sedan 2013 arbetat tätt tillsammans med SF Bio för att ta fram en skalbar, flexibel och kanaloberoende varumärkesidentitet.

När vi påbörjade samarbetet hade SF Bio dels en utmaning i att befintlig varumärkesidentitet inte var anpassad för allt fler digitala touchpoints, dels brast det i tydlighet kring applicering. Det ledde bland annat till otydlighet kring avsändare samt i vissa fall till ett inkonsekvent uttryck.

Vi ville därför renodla och hålla oss till färre, men starkare byggstenar, där ett nytt typsnittet skulle ges stort utrymme. Upplevelsen skulle förmedla starka känslor (”big emotions”), vilket ställde höga krav på typsnittet; Det skulle beröra, kommunicera och skapa igenkänning. Det fanns också en utmaning i att typsnittet behövde tilltala en bred målgrupp och samtidigt behålla en stark karaktär och tydlig avsändare.

Samarbetspartners: Mobiento, Ruth, Actionist, SF Bio Internt

SF Bio Sans är designat utifrån bioarvet, känslan av neon och glamour, men med en modern tappning. Hanteringen tidigare skilde sig i analog och digital kommunikation samt i det fysiska rummet. Det var därför extra viktigt att typsnittet från början bottnade i en idé om hur typsnittet skulle leva och byggas upp i en fysisk miljö. Även hur det skulle fungera i rörlig media, likväl som i digital och analog kommunikation. Det togs bland annat tidigt fram fysiska prototyper samt ett eget animations- och interaktionsmanér för typsnittet.

SF Bio Sans består av tre funktionsvikter och en displayvikt, uppbyggd i lager. Det ger en möjlighet att variera och kombinera typsnittet utifrån behov, något som gör att typsnittet unikt och hållbart över tid.

Den visuella identiteten har applicerats digitalt genom att låta ljusa och mörka delar ta hand om olika typer av information. De mörka delarna sätter tonen då filmen är i fokus, medan de ljusa gör text och informativa delar mer tillgängliga. Den röda färgen får vara den tydliga identitetsbäraren på primära knappar och delar av innehållet som är prioriterat, för att guida användaren rätt.

Den röda färgen var viktig att ha kvar, då det fanns en inarbetad igenkänning och stark koppling till arvet, känslan av ”biomys”, röda mattan och draperiet. Vi omarbetade den röda färgen till en färgskala baserad på det traditionella draperiet, där det finns en spännande kontrast mellan ljus och mörker, såsom i en biosalong. Lösningen hanterar dagens utmaningar kring rörligt och digitalt, och skapar en balans mellan arv och modernitet.

SF Bio Sans är ett typsnitt som har en inbyggd smartness, möjligheter att kommunicera på många olika sätt, med en stark grund i SF Bios DNA. En balans mellan arvet från bio, den klassiska logotypen och verkligheten varumärket måste hantera idag.