Sweden Sans

Spridning

Över 70 olika artiklar och inslag i media

Typsnittet är viktigt för alla varumärken och när det gäller ett land blir utmaningen riktigt stor. Som en del av Sverigeidentiteten har vi, tillsammans med typsnittsexperten Stefan Hattenbach, tagit fram Sveriges officiella typsnitt.

Sweden Sans är föränderligt och bestående på samma gång. Enkelheten och de unika detaljerna gör det funktionellt och flexibelt. Det passar lika bra att använda fristående som tillsammans med en mängd andra typsnitt. Oavsett om det presenteras analogt eller digitalt såklart!

Att Sverige har ett officiellt typsnitt har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt:
Sweden Sans som dans.
Inslag i SVT.

Sweden Sans består av fyra olika vikter. Enkelheten och de unika detaljerna gör typsnittet funktionellt och flexibelt. Det passar lika bra att använda fristående som tillsammans med en mängd andra typsnitt, i olika kombinationer och oberoende av kanal.

Typsnittet används i alla logotyper där Sverige översätts på lokalt språk.

Vi har även tagit fram en arabisk version av Sweden Sans.

Alla tillämpningar som har med Sverigebilden att göra använder Sweden Sans. Sweden.se är en av många plattformar där typsnittet används. Ett annat exempel nedan, från projektet Swedish design goes Milan.

Alla tillämpningar som har med Sverige-bilden att göra använder Sweden Sans, här från projektet – Swedish Design Goes Milano.

Specialritad version för delprojektet, Visit Sweden