Visit Sweden

Mer än 10 delprojekt baserade på identiteten

Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som arbetar för att marknadsföra Sverige utomlands, både som varumärke och destination.

Identiteten är baserad på den identitet vi har utformat för Sverige, vilket skapar en helhet i vårt lands kommunikation. Samtidigt som man snabbt förstår att det är en del av ett större Sverigeprojekt, har Visit Swedens identitet en unik prägel.

Ikonerna speglar aktivitet och typ av ställe, baserade på Skandinaviens vanligaste ikoner.

I Visit Swedens identitet används mycket av det starka bildspråk som är framtaget och finns på imagebank.sweden.com kombinerat med en typografi som sätter aktivitet eller ort i fokus.

Några av flertalet digitala projekt som baserats på identiteten är Swedish moments och Find your Swede.

Gastro Week Skåne är ett event initierat av restauranger där Visit Sweden är värd. Här syns Sweden Sans i en version framtagen speciellt för delprojektet. 

Swedish Workshop 2016 är ett initiativ av Visit Sweden där resebyråer från hela världen träffas vartannat år.